کاریکاتور/ وضعیت جدید دریاچه ارومیه!

خبرآنلاین/ ابتکار مطرح کرد: ایجاد اهتمام بین المللی برای احیای دریاچه ارومیه!

[1]