موید حسینی صدر، ارومیه را دشمن خود می داند/آذربایجان تجزیه نمی شود

بر اساس اخبار منتشر شده مبنی بر تبدیل شدن خوی به استان و جدایی از آذربایجان غربی که به نقل از موید حسینی صدر نماینده مردم خوی در مجلس شورای اسلامی، در خروجی برخی سایت های قرار گرفت؛ برآن شدیم تا صحت این ماجرا را از قاضی پور پیگیر شویم.

نماینده مردم ارومیه در خانه ملت گفت: طبق برخی مطالب منتشر شده در سایت های متعلق به نماینده خوی در مجلس شورای اسلامی، وی ارومیه را دشمن خود می داند.

نادر قاضی پور در گفت و گو با سرویس سیاسی اکسیر نو [1]، با بیان اینکه، موید حسینی صدر در مطالب منتشر شده در سایت های خود،  ارومیه و داعش را دشمن خود می داند، اظهار کرد: کینه توزی این فرد به ارومیه  در بیانات وی قابل لمس است که وی ارومیه را همراه داعش دشمن خود می داند.

نماینده مردم ارومیه در خانه ملت با تاکید بر اینکه، اخبار مربوط به تقسیم آذربایجان و تبدیل شدن خوی به استان کذب است، اذعان کرد: آقایان برای افزودن به پایگاه های رای خود به هر دروغی چنگ میزنند؛ به هیچ وجه تبدیل خوی به استان مطرح نیست و برخی ادعا ها در این رابطه کاملا کذب و بی اساس بوده و شعار های پلید انتخاباتی است.

قاضی پور تاکید کرد:  حتی اجازه تفکر تجزیه آذربایجان را به احدی نخواهیم داد.