با حکم وزیر راه و شهرسازی؛

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی از شیراز آمد!

مدیرکل پیشین راه و شهرسازی لارستان به عنوان مدیرکل جدید راه و شهرسازی آذربایجان غربی منصوب شد.

به گزارش اکسیر نو، [1] «داریوش نصر» پس از آن که خلیل محبت خواه با حکم وزیر راه و شهرسازی به مدیرکلی همین دستگاه در استان اردبیل منصوب شد، تا ۲ هفته اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی بدون مدیر اداره می شد که در نهایت با حکم محمد اخوندی وزیر راه و شهرسازی، مدیرکل جدید آذربایجان غربی از شیراز به این استان منتقل شد.

چارت سازمانی راه و شهرسازی «لارستان» برخلاف تصور که باید اداره باشد، اداره کل است. لارستان عنوان عمومی منطقه ای در جنوب شرقی استان فارس است. این ناحیه به دلیل واقع شدن در پس کرانهُ خلیج فارس، در طول تاریخ ، اهمیت داشته است.

گفتنی است؛ داریوش نصر مدیرکل جدید راه و شهرسازی آذربایجان غربی متولد شیراز بوده و پیش از مدیریت کلی راه و شهرسازی لارستان، معاون راه روستایی اداره کل راه و شهرسازی استان فارس بود.

95_orig [2]