قربان احمدی: شایعات برایم مهم نیست/لیست مجزا برای انتخابات داریم

حزب اعتدال و توسعه آذربایجان غربی بار دیگر فعالیت های خود را از سر گرفته است. هرچند به عملکرد این حزب در ایام پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 92 انتقادات زیادی در آذربایجان غربی وارد شد اما به گفته "قربان احمدی" دبیر کل جدید حزب اعتدال و توسعه در آذربایجان غربی، از این پس شاهد فعالیت مستمر تری خواهیم بود. سرویس سیاسی اکسیر نو، با دبیر کل جدید حزب اعتدال و توسعه در آذربایجان غربی گفتگویی داشته که به شرح ذیل است:

حزب اعتدال و توسعه آذربایجان غربی بار دیگر فعالیت های خود را از سر گرفته است. هرچند به عملکرد این حزب در ایام پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ انتقادات زیادی در آذربایجان غربی وارد شد اما به گفته “قربان احمدی” دبیر کل جدید حزب اعتدال و توسعه در آذربایجان غربی، از این پس شاهد فعالیت مستمر تری خواهیم بود. سرویس سیاسی اکسیر نو [1]، با دبیر کل جدید حزب اعتدال و توسعه در آذربایجان غربی گفتگویی داشته که به شرح ذیل است:

 مستمر کردن فعالیت های حزب

دبیر کل جدید حزب اعتدال و توسعه در آذربایجان غربی با اشاره به روند کار این حزب در گذشته گفت: در گذشته آذربایجان غربی حزب اعتدال و توسعه فاقد تشکیلات منسجم بود. تعریف ساختار تشکیلاتی برای اولین بار در آذربایجان غربی در حال انجام است. در حال حاضر نشست های ماهانه دبیرهای استانی با جدیت و نظم در حال برگزاری است چرا که پس از این، حزب اعتدال و توسعه صرفاً کارکرد انتخاباتی نخواهد داشت و در زمینه های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به صورت جدی برنامه هایش را اجرایی می کند.

احمدی درباره تشکیک هایی که درباره حکم وی در استان وجود دارد نیز گفت: حکم من نوشته شده است و کپی این حکم را می توانم در اختیار رسانه ها قرار دهم. این صحبت ها برایم اهمیت ندارد.

۶ ماه زمان برای انتخابات و انتخاب

وی در خصوص شرح وظایف خود در استان، اعلام کرد: برگزاری انتخابات برای تعیین شورای مرکزی استان، انتخاب رئیس، نایب رئیس و خزانه دار حزب در استان، تعیین شورای مرکزی و دبیر حزب در شهرستان ها از وظایفی است که بر عهده من گذاشته شده است. برای این اقدامات نیز ۶ ماه زمان در نظر گرفته شده است.

دبیر کل حزب اعتدال و توسعه آذربایجان غربی با بیان استراتژی اعتدال و توسعه در آذربایجان غربی، تصریح کرد:  اصلاح طلبان و یا اصولگرایانی که در دوره انتخابات ریاست جمهوری با ما همراه بودند دوست هستند و به چشم رقیب به آنها نگاه نمی کنیم. مشی ما ۱۰۰ درصد اعتدال است. هر عزیزی که اعتقاد و التزام به اعتدال داشته باشد در خدمت آن خواهیم بود.

به گفته احمدی، اعتدال و توسعه حزب حاکم بر کشور است و در انتخابات آینده مجلس لیست خود را خواهد داشت. البته هماهنگی های لازم با سایر احزاب همسو نیز صورت خواهد گرفت چراکه در برخی از شهرستان ها ممکن است از کاندید مشترکی حمایت شود.

وی افزود: ضرورت ۱۰۰ درصدی برای اجماع نیست اما برای ایجاد وحدت قدم هایی را برخواهیم داشت.