دیدار مردمی روح الله حضرت پور نماینده ارومیه و رحمت الله حافظی شهردار منطقه ۲ با اهالی کوی قره باغی

روح الله حضرت پور نماینده ارومیه در مجلس و رحمت الله حافظی شهردار منطقه 2 با اهالی کوی قره باغی دبدار و از نزدیک مشکلات اهالی این منطقه را پیگیری کردند

DSC_9698 [1]

DSC_9695 [2] DSC_9686 [3] DSC_9685 [4] DSC_9684 [5] DSC_9679 [6] DSC_9701 [7] DSC_9706 [8] DSC_9725 [9] DSC_9737 [10] DSC_9735 [11]