نگرانی‌ها از افزایش کار کودکان؛

بیش از نیم میلیون کودک کارگر!

در استان آذربایجان‌غربی نیز گرچه از ارقام زیر 200 نفر کودک کار برای کلان‌شهری چون ارومیه، توسط نهادهای حمایتی سخن گفته می‌شود اما در همین سال 98، حدود 7 تا 8 هزار دانش‌آموز که تحصیلات دوره ابتدایی را به پایان رسانده‌اند در مقطع بالاتر ثبت‌نام ننموده‌اند این می‌تواند زنگ هشدار مهمی برای افزایش روند کودکان کار در استان و به‌تبع آن کشور باشد.

با توجه به گزارش‌های اخیر نهادهای مربوطه و همچنین نگرانی‌های فعالان حوزه حقوق کودک، گرچه آمارهای متناقضی از کودکان کار در کشور ارائه می‌شود اما درمجموع می‌توان تخمین زد که بین ششصد تا نهصد هزار کودک کار به‌صورت فصلی و یا دائم در سطح کشور مشغول کارند که البته تعدادی از این افراد نیز از اتباع خارجی موجود در ایران می‌باشند.

در استان آذربایجان‌غربی نیز گرچه از ارقام زیر ۲۰۰ نفر کودک کار برای کلان‌شهری چون ارومیه، توسط نهادهای حمایتی سخن گفته می‌شود اما در همین سال ۹۸، حدود ۷ تا ۸ هزار دانش‌آموز که تحصیلات دوره ابتدایی را به پایان رسانده‌اند در مقطع بالاتر ثبت‌نام ننموده‌اند این می‌تواند زنگ هشدار مهمی برای افزایش روند کودکان کار در استان و به‌تبع آن کشور باشد.

آمارها نشان می‌دهد با توجه به بررسی‌ها در سال ۹۶ از کل جمعیت ۶ تا ۱۹ ساله کشور حدود ۱۶۷۲۰۴۲۲ نفر (۹۸.۵) باسواد هستند. از این تعداد ۵۱.۶ درصد به پسران و ۴۸.۴ درصد به دختران اختصاص دارد. ( تسنیم)

 

جزئیات فعالیت کودکان کار/ نیم میلیون کودکان کار در کشور است

جدیدترین گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار از وضعیت فعالیت کودکان ۱۰ تا ۱۷ ساله نشان می‌دهد که در سال ۹۶ از حدود ۹ میلیون کودک، حدود ۴۹۹ هزار نفر، کودک فعال هستند؛ به عبارتی حدود ۵۰۰ هزار کودک شاغل یا در جستجوی کار هستند. از میان این کودکان ۴۱۰ هزار نفر شاغل و ۸۹ هزار کودک نیز در جستجوی کار بوده‌اند.

تعداد کودکان شاغل در سال ۹۶، نسبت به سال ۹۵ به میزان ۱۱.۵ درصد و نسبت به سال ۹۴ نیز ۱۰.۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد. بررسی این آمار نشان می‌دهد، تعداد کودکان فعال در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ به میزان ۶ درصد و نسبت به سال ۹۴ نیز ۹.۶ درصد افزایش‌یافته است.

یافته‌های این پژوهش طی سال‌ها ۹۴ تا ۹۶ از وضعیت فعالیت کودکان در بازار کار بیانگر این است که بیشتر این کودکان را پسران تشکیل می‌دهند. در این تحقیق یکی از عللی که معمولاً در مورد کمتر بودن تعداد دختران فعال در بازار کار نسبت به پسران فعال در بازار کار عنوان می‌شود این است که کودکان دختر وجودشان در منزل ضروری‌تر است و فرهنگ و سنت خانواده‌ها مانع حضور کودکان دختر در مکان‌های عمومی می‌شود.

براساس این آمار، تعداد کودکان خیابانی توانمندسازی شده توسط سازمان بهزیستی کشور در سال ۹۶، پنج هزار و ۱۵۲ نفر بوده که نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.

طبق استاندارد سازمان بین‌المللی کار درباره کار کودک، سه معیار اصلی فعالیت اقتصادی، نوع شغل و ساعت کار هفتگی در کنار معیارهای دیگری مانند شرایط کاری ملاک عمل قرار می‌گیرد.

براساس این معیار، در رده سنی ۵ تا ۱۷ ساله، اشتغال کودکان به شکل کار کودک و کار پرخطر کودکان نیز مشاهده می‌شود.

کشور ایران در این مقایسه با بقیه مناطق جهان در شرایط بهتری قرار دارد. در جهان، برای گروه سنی ۵ تا ۱۷ ساله از سال ۲۰۱۲ تا سال ۲۰۱۶ سهم کودکان شاغل از ۱۶.۷ درصد به ۱۳.۸ درصد رسیده است. کودکان مشمول کار کودک از ۱۰.۶ درصد به ۹.۶ درصد و سهم کودکان دارای کار پرخطر با کاهش ۰.۸ درصدی از ۵.۴ درصد به ۴.۶ درصد رسیده است.

در ایران در سال ۹۱ سهم کودکان شاغل ۵.۵ درصد است و این رقم به ۴ درصد در سال ۹۵ کاهش پیداکرده است. در ایران در سال ۹۱ سهم کودکان کار ۲.۸ درصد بود و این رقم با کاهش ۰.۶ درصدی به ۲.۲ درصد در سال ۹۵ رسیده است؛ اما در حوزه کارهای پرخطر، سهم کودکان دارای کار پرخطر در سال ۹۱ به میزان ۲.۲ درصد بود که این رقم به ۱.۴ درصد در سال ۹۵ رسیده است.

 

وضعیت تحصیلی جمعیت ۶ تا ۱۹ ساله کشور

با توجه به بررسی‌ها در سال ۹۶ از کل جمعیت ۶ تا ۱۹ ساله حدود ۱۶۷۲۰۴۲۲ نفر (۹۸.۵) باسواد هستند. از این تعداد ۵۱.۶ درصد به پسران و ۴۸.۴ درصد به دختران اختصاص دارد.

از بین جمعیت باسواد این گروه سنی ۱۶۸۲۳۴۶ نفر در حال حاضر تحصیل ‌نمی‌کنند و خارج از سیستم آموزشی است و سهم پسران و دختران از این تعداد به ترتیب ۴۶.۴ و ۵۳.۶۴۶ درصد می‌باشد و دست همه دختران باسوادی که در حال حاضر تحصیل می‌کنند بیشتر است.

از کل افراد ۶ تا ۹ ساله که در حال تحصیل نمی‌کند،۳۶ هزار و ۹۰۹ نفر مربوط به گروه سنی ۶ تا ۹ ساله و ۱۵۵ هزار و ۹۸ نفر مربوط به گروه سنی ۱۰ تا ۱۴ ساله و یک‌میلیون و ۴۹۰ هزار و سیصد و ۳۹ نفر به گروه سنی ۱۵ تا ۱۹ سال اختصاص دارد.

با در نظر گرفتن اینکه برخی از افراد گروه سنی ۱۵ تا ۱۹ ساله پشت کنکور هستند، قطعاً از سیستم آموزش خارج‌شده‌اند، برای گروه سنی ۶ تا ۱۴ ساله که در سن تحصیل هستند خروج از آموزش جای تأمل دارد و ممکن است باهدف اشتغال باشد.

همچنان‌که جمعیت ۶ در ۱۹ ساله طی سال‌های ۹۴ تا ۹۶ رو به افزایش بوده‌اند جمعیت باسواد در حال تحصیل به جمعیت باسواد که در حال حاضر تحصیل نمی‌کنند نیز روند افزایشی داشته است.

برای گروه سنی ۱۵ تا ۱۹ ساله با سابقه در حال تحصیل معکوس و کاهش می‌باشد. همچنین جمعیت گروه‌های سنی ۶ تا ۹ ساله و ۱۰ تا ۱۴ ساله که باسواد بوده ولی در حال حاضر تحصیل می‌کنند در سال ۹۶ نسبت به ۹۵ کاهش یافت.

در سال ۹۶ از کل جمعیت ۶ تا ۱۹ ساله ۲۴۶ هزار و ۲۸۸ نفر یک و نیم درصد بی‌سواد هستند از این تعداد ۴۹.۶ درصد به پسران و ۵۰.۴ درصد به دختران اختصاص دارد. از کل جمعیت بی‌سواد گروه سنی ۶ تا ۱۲ ساله هزار و ۶۱۵ نفر ۴۶.۲ درصد جمعیت ۶ ساله و ۵۳ هزار و ۴۱۸ نفر ۲۵.۷ درصد جمعیت ۱۰ تا ۱۴ ساله و ۷۷ هزار و ۲۵۵ نفر ۳۱ درصد به جمعیت ۱۵ تا ۱۹ ساله اختصاص دارد.

مقایسه جمعیت گروه سنی ۶ تا ۱۹ ساله بعد از وضعیت سواد سال‌های ۸۶ که جمعیت بی‌سوادی گروه سنی ۶ تا ۹ ساله در سال‌های ۲۰۰۵ ۲.۱ درصد بوده و در سال ۹۶ درصد کاهش‌یافته است همچنین سهمیه جمعیت سنی ۱۵ تا ۱۹ ساله روند کاهش داشته است و از ۳۶ درصد در سال ۹۴ به ۴ درصد کاهش‌یافته اما سهم جمعیتی گروه سنی ۱۰ تا ۱۴ ساله و پسرهای مقبول درصد بوده است.

 

راهکارهای کاهش پدیده کودکان کار

برخی کارشناسان براین باورند که بسیاری از کودکان کار در دست مافیای دست‌فروشی گرفتارشده‌اند و برخی دیگر از آنان به علت درآمدی که این شغل بدون دغدغه برای آنان دارد ، این کار را ادامه می‌دهند .پای حرف بچه‌ها که می‌نشینی قضیه چیز دیگری است و عمق درد را می‌فهمی.مهدی که در مترو آدامس می‌فروشد و صادق که سر چهارراه به‌زور گل‌ها را از پنجره ماشین‌ها به‌صورت رانندگان نزدیک می‌کند تا از او گلی بخرند ، حرفشان بوی فقر می‌دهد؛

بیش از ۸۰ درصد کودکان کار و خیابان به دلیل تأمین معاش وارد این مقوله می‌شوند

بیش از ۸۰ درصد کودکان کار و خیابان به دلیل تأمین معاش وارد این مقوله می‌شوند بنابراین نباید به آنان فشار آورد و به‌زور آنان را از خیابان‌ها حذف کرد. بنابراین در موضوع کودکان کار و خیابان ، کم کردن ساعت کار کودکان مهم است و باید زمینه‌ای فراهم شود تا کودکانی که مجبورند کار کنند از سایر حقوق مانند امنیت، آموزش و بهداشت برخوردار شوند و در کنار آن‌یک مهارت کسب کنند تا در آینده برای دسترسی به شغل پایدار، فرصتی در اختیار داشته باشند. ضعف نظام تأمین اجتماعی در کشور و کافی نبودن اعتبارات تأمین اجتماعی برای افراد نیازمند جهت گذران زندگی نیز مستلزم بهبود و توجه بیشتر است. برخی از این کودکان همراه خانواده خود کار می‌کنند. در هیچ کجای دنیا ، سیستم جمع‌آوری کودکان کار وجود ندارد بلکه شرایطی برای آنان فراهم می‌شود تا بتوانند در ساعاتی از روز درس بخوانند یا از خدمات بهداشتی و درمانی بهره‌مند شده و امنیت داشته باشند.البته حذف کودکان کار امکان‌پذیر نیست چراکه با سخت‌گیری در زمینه کودکان کار آنان به مشاغل زیرزمینی رو خواهند آورد و دیگر دسترسی به آن‌ها سخت خواهد شد.

 

اعتبارات کودکان کار باید در مناطق حاشیه‌ای هزینه شود

برای مقابله با معضل کودکان کار ، اجرای طرح‌هایی مانند جمع‌آوری کودکان کار ، مؤثر نیست بلکه باید اعتبارات را در جاهایی مانند مناطق حاشیه‌ای که لازم است، هزینه شود. آیین‌نامه ساماندهی کودکان کار و خیابان، بهترین مبنای قانونی در رویکرد به کودک، بهترین مبنای قانونی است چون رویکرد آن مددکارانه است.

 

فقرزدایی بهترین راهکار کاهش تعداد کودکان کار و خیابان

سالانه نزدیک به ۶ هزار کودک کار و خیابانی در کشور شناسایی و از خدمات بهزیستی بهره‌مند می‌شوند اما به گفته مسئولان بهزیستی فقط درصد بسیار کمی از این کودکان سرپرست مؤثر ندارند.بااین‌وجود به نظر می‌رسد روز بروز تعداد بچه‌هایی که سر چهارراه‌ها از سر و کول خودروها بالا می‌روند بیشتر می‌شود و با توجه به این‌که به گفته مسئولان تابعیت ۷۰ درصد این کودکان ، ایرانی نیست ، می‌توان یکی از دلایل رشد پدیده کودکان کار را مهاجرت اتباع بیگانه دانست اما نباید از فقری که در خانواده‌های همه این کودکان فارغ از ملیت وجود دارد نیز غافل شد.لایحه مساعدت‌های اجتماعی برای فقرزدایی از جامعه و مراقبت از کودکان کار و خیابان ، دو برنامه دولت است که انتظار می‌رود با اجرای آن‌ها شاهد رخت بربستن فقر از جامعه باشیم تا با کاهش فقر ، تعداد کودکان کار نیز به‌تبع آن کاهش پیدا کند.